۱۳۸۹ بهمن ۲۵, دوشنبه

تأثير انداز‌ه‌ي نانوذرات در درمان بافت‌هاي سلولي


نانوذرات در آينده نقش مهمي در توسعه‌ي روش‌‌هاي تشخيصي و درماني سلول‌هاي سرطاني خواهند داشت. به‌همين منظور محققان فناوري ماساچوست و مركز پزشكي هاروارد، نانوذرات فلئورسنتي با اندازه‌ي بين 150-10 نانومتر را سنتز نمودند.

نانوذرات مورد استفاده در روش‌‌هاي زيست‌پزشكي، بايد داراي اندازه‌ي بهينه‌اي باشند. بررسي عملكرد ذرات با اندازه‌هاي مختلف در بافت زنده انجام شده‌است. براي اين منظور از ذرات شيميايي با اندازه‌هاي مختلف استفاده مي‌شود و البته براي بررسي عملكرد آنها، بايد از روش‌‌هايي استفاده شود كه همزمان با ذرات با اندازه‌هاي مختلف قابل شناسايي باشند. اين ذرات بايد زيست‌سازگار بوده و به همديگر يا به پروتئين‌ها جذب نشوند.

محققان يكسري از نانوذرات با اندازه‌هاي مختلف را سنتز نموده‌اند كه به‌وسيله‌ي نقاط كوانتومي فلئورسنتي قابل مشاهده هستند. سنتز انتخابي نقاط كوانتومي با اندازه‌هاي مختلف، امكان تهيه‌ي نقاط كوانتومي فلئورسنتي را در طول‌موج‌هاي مختلف فراهم مي‌سازد كه به‌طور همزمان قابل شناسايي و قابل تميز از يكديگر هستند.

دانشمندان به‌منظور سنتز نانوذرات با اندازه هاي مختلف، نقاط كوانتومي كادميم سلنيد/كادميم سولفيد را با ليگاندهاي پليمري از قبيل دي‌اكسيد سيليكون و پلي‌اتيلن‌گليكول را پوشش داده‌اند. براي هر اندازه از نانوذرات، نقاط كوانتومي انتخاب مي‌شوند كه در طول موج‌هاي مختلف، نورهاي مختلفي را ساطع مي‌كنند.

محققان مخلوطي از نانوذرات با اندازه‌هاي 12، 60 و 125 نانومتر را به سلول‌هاي سرطاني موش تزريق وريدي انجام دادند. براي رديابي اين نانوذرات از ميكروسكوپ فلئورسنتي استفاده شد. ذرات 12 نانومتري به‌راحتي از داخل رگ به بافت نفوذ كرده، در سطح آن منتشر مي‌شود. ذرات 60 نانومتري از ديواره‌ي رگ‌ها عبور، ولي از ديواره‌ي رگ‌هاي به ضخامت 10 ميكرومتر نتوانستند عبور كنند. هيچ كدام از ذرات 125 نانومتري نتوانستند از ديواره‌ي رگ‌ها عبور كنند.

نتايج تحقيقات در مجله‌ي Journal Angewandte Chemie گزارش شده‌است.
http://www.physorg.com/news/2011-01-flares-nanoparticle-kit-nanoparticles-size.html

هیچ نظری موجود نیست: