۱۳۸۹ اسفند ۵, پنجشنبه

مطالعه‌ي تجمعات پروتئين alpha-synuclein با تجهيزات فناوري نانو


خلاصه :
درک تجمعات پروتئيني به مانند alpha-synuclein در بيماري‌هاي تحليل برنده ي عصبي٬ به مدد امکانات نوين فناوري نانو خواهد توانست در مرحله ي بعدي امکان کنترل اين تجمع و درمان بيماري را فراهم کند. در بررسي‌هاي کنوني توانسته‌اند که براساس اندازه‌گيري نيروي جاذبه بين تجمعات ايجاد شده و از طرف ديگر اندازه ي اين تجمعات نهايي به تغييرات در حين بيان و تغيير بعد از ترجمه ي اين پروتئين پي ببرند. متن زيرين٬ در ابتدا به معرفي اين پروتئين و سپس بهره‌گيري از روش‌هايي که بررسي اين پروتئين و تجمعات را در مقياس نانو امکان‌پذير مي‌کند٬ پرداخته شده است.
pdf

هیچ نظری موجود نیست: