۱۳۸۹ بهمن ۲۲, جمعه

بسته‌بندي‌هاي خوراکي براي مواد غذايي

خلاصه :
بخش دگرگون‌کننده بسته‌بندي مواد غذايي يا فرصت‌هايي براي نانومواد؟ از ديرباز، بسته‌بندي مواد غذايي براي حفاظت غذا از گرما، نور، رطوبت، اکسيژن، ميکروارگانيسم‌ها، حشرات و گرد وخاک توسعه پيدا کرده است. شيوه نگهداري غذا نيازي کليدي نيز بوده است. در چند دهه اخير شاهد افزايش قابليت‌هاي مطلوبي چون طولاني‌ترکردن عمر مواد غذايي به کمک کنترل واکنش‌هاي ميکروبي، آنزيمي و ‌بيوشيميايي درون محيط بسته‌بندي با اجراي راهبردهاي مختلفي چون حذف اکسيژن، آزادسازي‌کنترل شده نمک‌ها، دي اکسيدکربن و... بوده‌ايم. عوامل ديگر در کنار حفاظت و نگهداري مواد غذايي شامل کاهش آلودگي‌ها و پسماندها، سهولت در بسته‌بندي، قابليت رديابي و نمايش فاسد شدن بوده است. اين نياز به قابليت‌هاي وسيع‌تر، باعث ايجاد عاملي براي توسعه تعدادي از حوزه‌هاي مواد شده است: • مواد پيشرفته در تماس با محتوي غذايي (Food Contact Materials يا FCMs) که نانومواد را در بردارند تا خواصي از بسته غذايي همچون ثبات دمايي و رطوبتي، انعطاف پذيري، خواص عبوردهي و... را بهبود دهند. • بسته‌بندي فعال (کنترل محيط دروني بسته‌بندي که واکنش با مواد غذايي داخل آن را نيز شامل مي‌شود). • بسته‌بندي هوشمند (با قابليت‌هايي نظير رديابي و پيگرد و نمايش صحت) • مواد زيست تخريب‌پذير فناوري نانو، نويد نوآوري‌هايي را در اين خواسته‌هاي عملکردي گسترده مي‌دهد
اینم متن کاملش:pdf


هیچ نظری موجود نیست: