۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۱, چهارشنبه

تدوين دستورالعمل ايمني نانومواد توسط سازمان بهداشت جهاني

سازمان بهداشت جهاني (WHO) در حال تدوين دستورالعمل‌هايي است تا با اتکا بر آنها از سلامت کارگراني که با نانومواد توليدي سروکار دارند، حمايت نمايد.

با توسعه روزافزون علم و فناوري‌نانو،کارگران تمامي کشورهاي دنيا با ريسک‌هاي جديدي مواجه مي‌شوند که ناشي از توسعه و توليد کاربردهاي فناوري‌هاي جديد مبتني بر ساختارهاي نانومقياس هستند. در اين راستا، سازمان بهداشت جهاني در حال تدوين دستورالعمل‌هايي با عنوان «حمايت از کارگران در مقابل ريسک‌هاي بالقوه نانومواد توليدي (WHO/NANOH)» است.

هدف از تدوين اين رهنمودها، تسهيل بهبود در سلامت حرفه‌اي و ايمني کارگراني است که در محيط‌هاي کاري‌اي فعاليت مي‌کنند که ممکن است در آنجا نانومواد منتشر شود. اين دستوالعمل‌ها در برگيرنده عناصري از ارزيابي ريسک و مديريت ريسک است.

اين دستورالعمل‌ها دربرگيرنده پيشنهاداتي براي بهبود ايمني حرفه‌اي و حفاظت از سلامت کارگران تمامي کشورها، بخصوص کشورهاي کمتر توسعه يافته و در حال توسعه‌اي است که با نانومواد سروکار دارند.

طراحي و تدوين دستورالعمل‌هاي فوق مستلزم ايجاد گروه تدوين و گروه بررسي‌هاي خارجي است که نانومواد مختلف توليدي و فرايندهاي مختلف توليد را در سطح مقياس جهاني و فرهنگ‌هاي کاري مختلف پوشش دهند.

گروه تدوين، بر عناصر مهم فرايند توسعه‌ي اين دستوالعمل، نظير ساختار آن نظارت خواهد داشت. در حالي که گروه بررسي‌هاي خارجي، شواهد علمي مهم مربوطه را بررسي و گردآوري خواهد کرد.

http://www.nanowerk.com/هیچ نظری موجود نیست: