۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۱, چهارشنبه

بازسازي برگ‌ها

خلاصه :
گياهان براي حيات از هوا، آب و نور خورشيد استفاده مي‌کنند تا سوخت شيميايي خود يعني قند را توليد کنند. اين يک نوع انرژي طبيعي است که هيچ آلودگي و تخريبي براي ساير موجودات ندارد. امروز بشر به اين موضوع دست‌يافته که مي‌تواند طرح‌هاي مهندسي خود را از طبيعت ياد بگيرد و همان‌طور که امروز با تقليد از قوانين خلقت، هواپيماهاي غول پيکر ساخته شده است، به مقياس‌هاي بسيار ريز نانومتري بيايد و برگ‌هايي مثل پارچه‌ را با سرعت بالا توليد کند که لااقل بتواند درصدي از کارايي برگ‌هاي واقعي را براي توليد انرژي داشته باشد. برگ گياهان از ساختارهاي ريزي تشکيل شده است که در چند مرحله منجر به توليد قند مي‌شود. محققاني که روي برگ‌هاي مصنوعي کار مي‌کنند در تلاش‌اند تا برگ‌هايي بسازند که مانند برگ‌هاي طبيعي نور خورشيد و آب را به سوخت هيدروژني تبديل مي‌کند، چرا که هيدروژن بيشترين انرژي سوختن را دارد و مي‌تواند به عنوان سوخت در خودروهايي که با پيل سوختي گرما و الکتريسيته توليد مي‌کنند، استفاده شود و وابستگي به سوخت‌هاي فسيلي را کم کند. اگر بخواهيم به طور عملياتي به اين موضوع فکر کنيم، چنين سوختي ممکن است به ضرورت به شکل ورقه‌هاي نازک و منعطف ارزان، که به احتمال زياد از نانوسيم‌هاي سيليکوني هستند، توليد شود و در آن از کاتاليست‌هاي ارزان قيمت که به توليد پربازده هيدروژن کمک مي‌کنند استفاده شود.

pdf 

هیچ نظری موجود نیست: