۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۱, چهارشنبه

استفاده از سلول‌هاي مصنوعي براي به‌دام انداختن ويروس‌ها

محققان موسسه ملي استاندارد و فناوري (NIST) و دانشکده پزشکي دانشگاه کرنل يک سلول مصنوعي اوليه طراحي کرده‌اند که مي‌تواند گروهي از ويروس‌هاي کشنده را فريب داده، به‌دام انداخته و غيرفعال کند. اين روش يک ابزار تحقيقاتي جديد براي مطالعه دقيق مکانيسم حمله ويروس‌ها به سلول‌ها محسوب شده و شايد روزي براي توليد گروه جديدي از داروهاي ضدويروس مورد استفاده قرار گيرد.

اين پژوهشگران در مقاله جديد خود نشان داده‌اند که چگونه اين سلول‌هاي مصنوعي مي‌توانند مشابه آزمايشي ويروس‌هاي Nipah و Hendra را به‌صورت صد در صد غير فعال کنند. اين دو henipaviruseهاي جديدي هستند که مي‌توانند موجب ايجاد ورم مغزي ( Encephalitis ) کشنده در انسان شوند.

ديويد لاوان يکي از دانشمندان NIST مي‌گويد: « ما اين سلول‌هاي مصنوعي را ظرف عسل مي‌ناميم، زيرا يک طعمه و دام شيرينِ غيرقابل مقاومت است که مي‌تواند براي گرفتن چيزي به‌کار رود».

Henipaviruseها به دسته‌اي از ويروس‌هاي بيماري‌زاي انساني تعلق دارند که ويروس‌هاي پوشش‌دار ناميده مي‌شوند، زيرا توسط يک غشاي دولايه‌اي چربي مشابه غشاي سلول‌هاي حيوانات احاطه شده‌اند.

جفت پروتئين موجود در اين غشا به صورت هماهنگ با سلول ميزبان عمل مي‌کنند. يکي از اين پروتئين‌ها که پروتئين g ناميده مي‌شود به‌عنوان هدف‌ياب عمل کرده و با شناسايي پروتئين‌هاي گيرنده خاص در سطح سلول، به آن متصل مي‌شود. سپس اين پروتئين g به پروتئين F پيغام مي‌دهد که مکانيسم اين عمل به‌صورت کامل شناخته شده نيست. در اين حالت پروتيئن F همانند يک فنر بالا آمده و نيزه خود را به‌سوي سلول ميزبان شليک مي‌کند. اين نيزه درون غشاي دولايه‌اي سلول نفوذ کرده و ويروس اين امکان را مي‌يابد که خود را به‌سوي سلول بکشد. سپس غشاها در هم فرو رفته و ويروس محتواي خود را به‌درون سلول خالي کرده و کنترل سلول را در دست مي‌گيرد.

سلول‌هاي مصنوعي توليد شده داراي يک هسته از جنس سيليکاي نانوحفره‌اي هستند که همانند سلول واقعي توسط يک غشاي ليپيدي پوشانده شده است. اين محققان درون غشاي اين سلول مصنوعي يک پروتئين طعمه به‌نام Ephrin-B2 قرار دادند که يکي از اهداف شناخته‌شده Henipaviruseها به‌شمار مي‌رود. آنها براي ارزيابي عملکرد اين سلول‌هاي مصنوعي آنها را در معرض مشابه آزمايشي Henipaviruseهايي که در دانشگاه کرنل توليد شده بود، قرار دادند. اين ويروس‌ها شبيه Henipaviruseهاي واقعي بودند، با اين تفاوت که درون آنها به جاي RNA اصلي، ژنوم يک ويروس غيربيماري‌زا قرار داده شده است که هنگام وارد شدن به‌درون سلول ميزبان، يک پروتئين فلورسانس توليد مي‌کند. اين ويژگي شمارش و تصويربرداري از سلول‌هاي آلوده را امکان‌پذير مي‌سازد.
اين گروه از محققان نشان دادند که در شرايط آزمايشگاهي اين سلول‌هاي مصنوعي طعمه‌هاي بسيار موثري هستند که مي‌توانند ويروس‌هاي يک محلول آلوده را به‌طور کامل حذف کنند.

جزئيات اين تحقيق به صورت آنلاين در PLoS ONE منتشر شده است.http://www.nist.gov/ 

هیچ نظری موجود نیست: