۱۳۸۹ اسفند ۱۷, سه‌شنبه

فرصت‌هاي فناوري‌نانو در بخش کشاورزي


سه چهارم مردم فقير کشورهاي در حال توسعه زير خط فقر زندگي مي‌کنند و معيشت آنها مبتني بر کشاورزي است. با اين شرايط، براي کاهش فقر و ارتقاي توسعه در اين کشورها، کشاورزي به عنوان يک حوزه راهبردي مدنظر قرار گرفته است. داشتن زندگي فعال و سالم در گروي ايمني و امنيت غذايي پايدار است.

در گذشته علم و فناوري نقش بسزايي در اين حوزه ايفا کرده است. در دهه‌ي گذشته نيز پيشرفت‌هاي حوزه نانومقياس فرصت‌هاي جديدي فراهم کرده تا با اتکا بر آنها اين مسائل رفع شده و اميد به زندگي در کشورهاي فقير افزايش يابد.

بر اساس گزارش سال 2006 CGIAR، ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي جهاني براي توسعه فناوري‌نانو در بخش کشاورزي در سال 2010 به 20 ميليارد دلار خواهد رسيد. کاربردهاي مختلف فناوري‌نانو در بخش مواد غذايي از بهبود کيفيت و ايمني مواد غذايي گرفته تا کاهش درون‌دادهاي کشاورزي تاثير دارد.

موسسه بين‌المللي تحقيقات سياست‌گذاري غذا (IFPRI) به تازگي مقاله‌اي با عنوان «کشاورزي، غذا و فناوري‌‌هاي نانوي آب براي کشورهاي فقير: فرصت‌ها، محدوديت‌ها، و نقش اين گروه مشورتي در تحقيقات کشاورزي بين‌المللي (CGIAR)» منتشر کرده است.

بر اساس اين مقاله، فرصت‌هاي بالقوه بسيار زيادي در رابطه با کشاورزي، غذا و فناوري‌‌هاي نانوي آب وجود دارد که براي تحقق آنها، برخي از چالش‌هاي پيش‌رو بايد حذف شوند. مقاله جديد، در ابتدا به طور خلاصه فناوري‌هاي کليدي‌اي که از طريق افزايش بهره‌وري کشاورزي، بهبود ايمني آب، غذا و تعذيه تاثير زيادي بر کشورهاي فقير دارند را ارائه کرده است. در ادامه، برخي از چالش‌هاي اصلي کاربرد و پذيرش اين فناوري‌ها توسط کشورهاي فقير بررسي شده و در نهايت نقش بالقوه CGIAR در تسهيل دسترسي کشورهاي فقير به فناوري‌‌هاي نانوي مفيد را بحث و بررسي کرده است.

متن کامل :pdf

هیچ نظری موجود نیست: