۱۳۸۹ اسفند ۱۷, سه‌شنبه

کتابچه جديد OECD در زمينه ايمني فناوري‌نانو


سازمان توسعه و همکاري‌هاي اقتصادي (OECD) به تازگي کتابچه‌اي با عنوان «ايمني نانو در OECD: اولين دوره 5 ساله 2010-2006» منتشر کرده است که در چارچوب آن، اطلاعات پايه‌ي فعاليت‌هاي ايمني نانوي OECD براي عامه مردم، طي 5 سال گذشته و از سال 2006 را ارائه کرده است.

کتابچه جديد، با بيان اهميت مسائل ايمني فناوري‌نانو آغاز شده و موضوعاتي نظير اقدامات کليدي، حوزه‌هاي اولويت‌دار، پيامد‌هاي مهم و نتايج نظارت بر مسائل ايمني ناشي از نانومواد توليدي، تشريح شده است.

سازمان توسعه و همکاري‌هاي اقتصادي، کشورهاي مختلف را در اجراي سياست‌هاي ملي‌اي که توسعه مسوولانه علم و فناوري‌نانو را تضمين نمايد، ياري مي‌کند. در اين راستا، بخشي از فعاليت‌هاي اين نهاد بين‌المللي، تمرکز بر ارزيابي و سنجش نانومواد توليدي جهت اطمينان از ايمني زيست محيطي و سلامت انساني آنها است.

جزوه جديد توسط کارگروه نانومواد توليدي سازمان توسعه و همکاري‌هاي اقتصادي (WPMN) منتشر شده است. اين مجموعه جديد، بر سلامت انسان و الزامات ايمني زيست محيطي نانو مواد توليدي تمرکز داشته و هدف آن تضمين انطباق رويکرد‌هاي ارزيابي ريسک وسنجش مخاطرات و انتشار مواد جديد، با استانداردهاي بين‌المللي منسجم و علمي است. برنامه‌هاي WPMN به دنبال ارتقاي همکاري‌هاي بين‌المللي در زمينه سلامت انسان و ايمني زيست‌محيطي نانومواد توليدي بوده و دربرگيرنده آزمايش ايمني ارزيابي ريسک نانومواد توليدي است. برنامه OECD، توسعه روش‌ها و راهبردهاي مناسب جهت تضمين مسائل ايمني بالقوه نانومواد است. ايجاد پايگاه داده نانومواد توليدي براي آگاهي‌رساني و تجزيه و تحليل فعاليت‌ها و راهبردهاي مسائل ايمني، سلامت انسان و زيست‌محيطي نانومواد، ارتقاي همکاري در زمينه طرح‌هاي داوطلبانه و برنامه‌هاي قانوني، تسهيل همکاري‌هاي بين‌المللي در زمينه راهبردهاي ارزيابي ريسک و ... از جمله فعاليت‌هاي OECD در اين زمينه است.

متن کامل:pdf

هیچ نظری موجود نیست: