۱۳۸۹ شهریور ۲۳, سه‌شنبه

ایده ی اولیه ی فناوری نانو از کجا اومد؟

  اولين جرقه فناوري نانو در سال 1959 زده شد. در آن سال ريچارد فاينمن طي يك سخنراني با عنوان «فضاي زيادي در سطوح پايين وجود دارد» ايده فناوري نانو را مطرح ساخت. واژه فناوري نانو در سال 1974 اولين بار توسط نوريوتاينگوچي استاد دانشگاه علوم توكيو بر زبانها جاري شد و در سال 1986 اين واژه توسط كي اريك دركسلر در کتابي تحت عنوان : «موتور آفرينش: آغاز دوران فناوري‌نانو»بازآفريني و تعريف مجدد شد.

(برگرفته از سایت ستاد توسعه ی نانو فناوری)

هیچ نظری موجود نیست: