۱۳۹۰ شهریور ۷, دوشنبه

توليد يک حمل کننده مولکولي

تيم تحقيقاتي مايکل وارد، از دانشگاه نيويورک و ميلان بيکوکا در ايتاليا، دريافته‌ است که دو مولکول‌ شش وجهي صاف با ابعاد صحيح و پيوندهاي هيدروژني موجود در لبه‌هاي آنها هيچ راهي براي اتصال ندارند مگر اينکه به‌صورت سه بعدي به‌شکلي که محققان مايل هستند، با هم جفت شوند.

وجه اول، شامل يک خوشه نيترات تريس گواندينيوم و وجه دوم شامل بنزن هگزا 4- سولفوناتو فنيل است. وقتي اين مواد اوليه درون محلول قرار مي‌گيرند، چهار تا از وجه‌ها از طريق 72 پيوند هيدروژني بين گروه‌هاي N-H از يک نوع و O-S از نوع ديگر، خودآرايي مي‌دهد.

 وارد مي‌گويد، ما با استفاده از اساس تقارن مولکولي موفق شديم يک چند وجهي مبتني بر پيوندهاي هيدروژني بسازيم. اين قفسه مولکولي به يک بلور زئوليت شکل، متصل است که هر بلور داراي حجم داخلي 2200آنگستروم مکعب است. اين تيم تحقيقاتي ثابت کردند که اين فضاي خالي مي‌تواند ميزبان مولکول‌هاي مختلفي از ترکيبات داراي 10 بار منفي گرفته تا ترکيبات داراي 4 بار مثبت، باشد. يافتن قفسه‌اي که بتواند هم مولکول‌هاي داراي بار مثبت و هم مولکول‌هاي داراي بار منفي را در خود جاي دهد، بسيار دشوار است. برخي مولکول‌ها به‌محض وارد شدن به‌درون اين قفسه از طريق کانال‌ها مربعي شکل، شکل هندسي‌شان تغيير مي‌کند. برخي مولکول‌ها نيز در حين خودآرايي و تشکيل قفسه، درون آن جاي گرفته يا پس از تشکيل قفسه درون قفسه خودآرايي داده و شکل مي‌گيرند.


شکل هندسي قفسه بسيار مستحکم است به‌طوري که تحت تاثير مولکول هدف قرار نمي‌گيرد. اين مسئله در مواقعي که يک ساختار ابرمولکولي غيرکووالانسي قرار است درون قفسه قرار گيرد مصداق پيدا مي‌کند. وارد مي‌گويد ما توانستيم يک نوع جديدي از مواد را توليد کنيم که در آنها از مواد سنتزي آلي براي فراهم کردن عملکرد جديد مولکولي استفاده شده است.

از نگاه متخصصان اين پروژه نتايج بسيار خوبي داشته است، زيرا ساختاري توليد شده که قادر است طيف وسيعي از مواد را در خود جاي دهد، که کار ساده‌اي نيست.

http://www.rsc.org/

هیچ نظری موجود نیست: