۱۳۹۰ مرداد ۵, چهارشنبه

اثرات سلامتي و زيست‌محيطي نانومواد در محصولات نساجي

اتحاديه اروپا، شاخص ارزيابي ريسک جديدي براي نانومواد مهندسي شده (ENMs) توسعه داده است. اين گزارش با عنوان «اثرات سلامت و زيست‌محيطي نانومواد در نانو نساجي و پوشش‌هاي ظاهري» به‌دنبال آگاهي‌بخشي به تصميم‌گيري‌هاي نوآوري و سياست‌گذاري است. 
بر اساس گزارش جديد، طرح محصول مي‌تواند بر انتشار ناخواسته‌ي ENMs تاثير داشته و ترکيبي از دانش مربوط به چرخه‌ي حيات محصول، به‌همراه ارزيابي نظام‌مند مخاطرات بالقوه، امکان انتخاب‌هاي مسوولانه توسعه آتي محصولات را فراهم ‌کند.
مطالعه‌ي مذکور در قالب پروژه NanoHouse project تامين مالي مي‌شود. در اين گزارش، محققان آنچه که در حال حاضر درباره ريسک‌هاي بالقوه مربوط به ENMs مورد استفاده در نانونساجي و پوشش‌هاي ظاهري شناسايي شده است را با بررسي کامل مطالعات علمي قبلي و استفاده از مدل‌سازي رياضي جديد رفتار ENMs و سم‌شناسي انساني تشريح کرده‌اند. در اين راستا، آنها شاخص‌هاي ارزيابي سلامت انسان و محيط زيست زير را ارائه کرده‌اند:
 
  • اثرات زيست‌محيطي؛
  • حل شدن در آب؛
  • رسوب‌گذاري؛
  • ثبات در طي عمل سوزاندن؛
  • تاثير بر تجهيزات آب زائد؛
  • سم شناسي انسان؛
  • اختلال DNA؛
  • آسيب ديدن بافت‌ها.
 تقريبا 90 درصد تحقيقات قبلي نشان مي‌دهد که نانو نقره‌ها و بيشتر ENMs در طي فرايند تصفيه آب از بين رفته و دربرگيرنده مخاطرات زيست‌محيطي بسيار کمي هستند. اما رفتار اکسيد روي هنوز هم به‌طور گسترده بررسي نشده است.
در قالب گزارش جديد، محققان پيشنهاد کرده‌اند که با اتکا بر شاخص‌هاي ارزيابي ريسک فوق، بررسي‌هاي مشخصي از محصولات ENMs خاص انجام شود تا ريسک‌هاي بالقوه آنها کاهش يابد.
 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412011000444

 براي دريافت متن کامل اين گزارش به قيمت 95/39 دلار اينجا را کليک کنيد.     

هیچ نظری موجود نیست: